Rotis Lux importator anvelope

Etichetare UE 2012

Pentru a vizualiza şi tipări etichetele din portalul www.rotis.ro este necesar să vă logaţi cu contul dumneavoastră de partener. În cazul în care nu aveţi un cont creat în portalul ROTIS LUX, vă rugăm sa contactaţi agentul de vânzări alocat firmei dvs. sau să ne adresaţi un e-mail pe adresa catalin.ciobanu@rotis.ro  cu datele companiei dvs. şi numele persoanei sau persoanelor pentru care doriţi să vă generam date de logare în portalul nostru.

Procedura pentru utilizarea etichetelor obligatorii pentru anvelope

Cadru legal:

Directiva Europeană EC 1222/2009 impune ca toate anvelopele produse începând cu luna Iulie 2012 (DOT 27/2012) şi vândute consumatorului final din ţările membre UE dupa 1 Noiembrie 2012 să fie clasificate în baza a trei criterii: consumul de carburant, aderenţa pe carosabil ud şi nivelul de zgomot exterior.  Aceste reglementări se aplica la toate anvelopele de turisme şi camioane şi nu se aplica la: anvelopele industriale, anvelope speciale pentru curse, anvelope speciale de rezervă şi anvelope reşapate.

Înainte de vânzarea pneului, eticheta trebuie arătată utilizatorului final şi trebuie afişată vizibil în vecinatatea imediată a pneului la punctul de vânzare.

Pneurile la punctul de vânzare trebuie să prezinte într-un loc vizibil autocolantul pus la dispoziţie de furnizor.

În cazul anvelopelor oferite spre vânzare care nu pot fi vizualizate de către utilizatorul final, acestuia trebuie sa i se ofere informaţii privind la cei 3 parametri prezenţi pe etichetele obligatorii.

Anvelopele de camioane nu vor purta etichete lipite fizic pe ele, comunicarea valorilor etichetelor pentru acestea urmând a fi făcuta clienţilor doar în format electronic şi prin intermediul literaturii tehnice.

O precizare importantă este faptul că anvelopele fabricate înainte de săptamâna 27/2012 pot fi vândute pe termen nelimitat fără să fie supuse procesului de etichetare. De asemenea, nu există nici o restricţie în ceea ce priveşte mixarea pe acelaşi vehicul de anvelope similare etichetate sau nu UE, adica fabricate înainte sau dupa 1 Iulie 2012.

Portalul ROTIS va pune la dispoziţie:

I. procedura de lucru pentru mărcile:

- Nokian Tyres

- Continetal, Semperit, General Tire, Viking, Barum, Mabor, Matador, Gislaved, Sportiva, Uniroyal

- Michelin, BF Goodrich, Kormoran, Tigar, Kleber

- Pirelli

II. legislatia în materie Directiva Europeană EC 1222/2009 şi Hotărârea Guvernului României  nr. 53/2012 din 25/01/2012

Hotărâre nr. 53/2012

din 25/01/2012

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali

Publicat in MOF nr. 80 - 01/02/2012

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 01/02/2012

Actul va intra in vigoare la data de 01 noiembrie 2012

În scopul asigurării aplicării prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri esenţiali, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 342 din 22 decembrie 2009, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - Se desemnează Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri ca autoritate naţională competentă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor Regulamentului.

Art. 3. - Autorităţile competente pentru supravegherea pieţii, potrivit prevederilor art. 12 din Regulament, sunt Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru pneurile destinate persoanelor fizice, şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, pentru pneurile destinate parcurilor auto sau întreprinderilor de transport rutier.

Art. 4. - Informaţiile care trebuie furnizate potrivit prevederilor art. 4-6 din Regulament trebuie să fie disponibile în limba română.

Art. 5. - Constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 din Regulament, cu amendă de la 18.000 lei la 20.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 5 din Regulament, cu amendă de la 12.000 lei la 15.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 6 din Regulament, cu amendă de la 9.000 lei la 11.000 lei.

Art. 6. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 5 se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

Art. 7. - (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 5 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 5, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Art. 8. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2012.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
Ion Ariton
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor,
Constantin Cerbulescu
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban

Bucureşti, 25 ianuarie 2012.

Nr. 53.